• Просмотров: 640  
  • Раздел: Экономика энергетики  
  • Комментариев: 0  


Для того, щоб вижити і успішно розвиватися в умовах жорстокої конкурентної боротьби, керівництво фірми повинно вміти орієнтуватися в економічній та політичній ситуаціях, прогнозувати поведінку конкурентів і споживачів, перетворювати загрози на переваги. Все це неможливо без глибокого розуміння сутності та закономірностей економічних процесів, без володіння сучасним інструментарієм прийняття управлінських рішень. Саме такі знання і дає дисципліна «Економічна теорія управління фірмою».

 

 

 

2010 год


  • Просмотров: 984  
  • Раздел: Экономика энергетики  
  • Комментариев: 0  


Есть области знаний и жизненный опыт, о которых может рассуждать любой из нас. Кроме политики к таким сферам относятся медицина и, конечно, экономика. И это не случайно, ведь экономика — наука эмпирическая, непосредственно связанная с практикой. Каждый человек повседневно сталкивается с экономическими явлениями и процессами. Все мы — активные участники повседневной экономической жизни, но далеко не все имеют полное представление о том, чем является экономика в действительности.