• Просмотров: 865  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  


Перехід України до ринкових відносин передбачає докорінну перебудову бухгалтерського обліку для потреб управління. Процес супроводжується залученням значних фінансових ресурсів, що пов'язано з використанням різноманітних видів капіталу (власності) — власного, позиченого, суспільного, та вимагає подальшого вдосконалення бухгалтерського обліку їх формування і руху. • Просмотров: 1260  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  


Життя як окремої людини, так і всього суспільства визначають потреби та інтереси. Вони спонукають людей до діяльності, результати якої слугують засобами задоволення потреб, реалізації інтересів. Розмаїття потреб та інтересів людей і суспільства зумовлюють різноманітність видів людської діяльності.


 • Просмотров: 652  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  


Для того, щоб вижити і успішно розвиватися в умовах жорстокої конкурентної боротьби, керівництво фірми повинно вміти орієнтуватися в економічній та політичній ситуаціях, прогнозувати поведінку конкурентів і споживачів, перетворювати загрози на переваги. Все це неможливо без глибокого розуміння сутності та закономірностей економічних процесів, без володіння сучасним інструментарієм прийняття управлінських рішень. Саме такі знання і дає дисципліна «Економічна теорія управління фірмою».

 

 

 

2010 год


 • Просмотров: 991  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  


Есть области знаний и жизненный опыт, о которых может рассуждать любой из нас. Кроме политики к таким сферам относятся медицина и, конечно, экономика. И это не случайно, ведь экономика — наука эмпирическая, непосредственно связанная с практикой. Каждый человек повседневно сталкивается с экономическими явлениями и процессами. Все мы — активные участники повседневной экономической жизни, но далеко не все имеют полное представление о том, чем является экономика в действительности.